LOVE GAME LOVE

Morishita Studio Tokyo
BankART Shinko PIA Yokohama
September 2011

DIRECTED BY: Yasuki Fujita
TEXT BY:Shino Kuraishi
PERFORMED BY: Tomoko Ando
MUSIC COMPOSED AND PERFORMED BY : Osamu Saruyama Eijiro Takahashi Natsuko Motegi
COSTUME DESIGNER : Yoko Ando
COSTUME CREATOR: Naoya Watabe
GRAPHIC DESIGNER : Yuri Suyama
PHOTOGRAPHER : Ryuji Miyamoto
PRODUCER : Satoko Suchi Keizo Maeda
SPECIAL THANKS TO :Takeaki Iwashina